بایگانی اکو کاردیوگرافی

اکوی قلب یا تست ورزش
اکو کاردیوگرافی

اکوی قلب بهتر است یا تست ورزش؟

اولین گام و در واقع مهم ترین مسائل مربوط به بیماری های قلبی، تشخیص و درمان آن است. از مهم ترین آزمایش هایی که برای

اکوکاردیوگرافی-قلب
اکو کاردیوگرافی

همه چیز درباره اکوکاردیوگرافی قلب

 اکوکاردیوگرافی قلب یکی از آزمایش های سنجش عملکرد قلب است که در موارد خاص، پزشک آن را برای بیمار تجویز می کند. در واقع این