بایگانی مشاوره

کبد-چرب-
مشاوره

کبد چرب

بیماری کبد چرب یکی از بیماری های شایع در انسان به شمار می رود که به دلیل ذخیره‌ی چربی اضافی در کبد اتفاق می افتد.

قرص وارفارین
بیماری های قلبی

شیوه درست مصرف قرص وارفارین

در واقع وارفارین را باید داروی ضد انعقاد خون معرفی کرد و مصرف آن برای همه افراد توصیه نمی‌شود. فقط بیمارانی مجاز به مصرف قرص